Advocaten

Ons kantoor biedt juridische bijstand aan ondernemingen. In ons streven naar specialisatie en professionalisering hebben wij ons doelbewust gericht op eenmanszaken en bedrijven.

Wij bieden een totaal pakket aan en begeleiden ondernemingen van bij de opstart (zoals het uitwerken van een businessplan/ vennootschaps­structuur of de aankoop van aandelen), tijdens de handelsactiviteiten (zoals het opstellen van contracten inzake distributie, verkoop, vastgoedmakelaardij, aanneming, oneerlijke concurrentie, geschillen binnen de onderneming,…), en ook bij de beëindiging (zoals de verkoop van de aandelen, herstructurering of vereffening van de onderneming).

In geval van een geschil, streeft ons kantoor in de eerste plaats steeds naar een duurzame en evenwichtige minnelijke oplossing. Pas indien een minnelijke regeling is uitgesloten, wordt er overgegaan tot een gerechtelijke of arbitrageprocedure.

Voor aspecten die (deels) buiten onze specialisaties liggen maar noodzakelijk zijn in het kader van de te leveren bijstand, doen wij in overleg beroep op collega’s specialisten waarmee wij geregeld samenwerken.

Geert Defreyne
Christophe Degryse

Belangrijk : het eerste advies of een second opinion

Het is niet altijd gemakkelijk om na te gaan of er al dan niet actie moet worden ondernomen. Hiervoor hebben wij onze contactmomenten. U wordt uitgenodigd om uw problematiek te schetsen gedurende een eerste onderhoud van 1 uur en waarna wij op basis van de voorgelegde documenten een mondeling advies geven. Dit wordt strikt vertrouwelijk behandeld en is zeer vrijblijvend, in die zin dat U niet verplicht bent om verder bijstand van ons kantoor te vragen. Zo kan U een eerste beeld vormen en een inschatting maken van de situatie. Deze contactmomenten vinden plaats op het kantoor op dinsdag en donderdag vanaf 17.00 uur. De afspraak wordt telefonisch vastgelegd. De kostprijs wordt op voorhand en na het doorsturen van de stukken meegedeeld.

“The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity”
- Amelia Earhart